Kloakmester

Vi arbejder for alle typer kunder, hvor vi reparerer kloak, brønde og afløb.
Med vores mange års erfaring som kloakmester, klare vi de fleste opgaver inden for kloak.
Oplever i utætheder, forstoppelse eller lugtgener, tilbyder vi fejlfinding med kloak TV, Et kamera kan i de fleste tilfælde lokalisere fejlen, således vi kan udbedre skaden.
Vi har medarbejder med godkendt kursus i montering af rottespærring.

Her arbejder vi

Vi har base i Nørre Snede, og vi arbejder i hele området mellem Brande og Horsens.

Nogle oplever oversvømmelser/ el. skybrud pga. klimaforandringer i deres ejendom.
Vi etablerer højtvandslukkere, som forhindrer kloakvand i at løbe baglæns op igennem kælder afløb, og dermed oversvømme kældre.
Etablering af nedsivningsanlæg, olie – og fedt udskillere, har vi også kompetente medarbejder til at udføre. Div. ansøgninger som kræves i forbindelse med etablering af dette, er vi gerne behjælpelig med.

Vi tilbyder:

  • Kloakering til parcelhus byggeri
  • Renovering af kloak
  • Montering af rottespærre
  • Etablering af nedsivnings anlæg
  • Etablering af Olie –og fedt udskillere
  • Montering af højtvandslukkere
  • Reparation ved kloak brud
  • Reparation eller udskiftning af faldstammer
  • Kloakering ved nybyggeri og om forandring

Har du spørgsmål?

Krondal Murerforretning ApS